Skip to main content

Τι είναι ένα σύστημα Zero Feed In;

Είναι η απάντηση στην ερώτηση: “Πως παράγω το δικό μου ρεύμα σε περιοχές όπου το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ είναι κορεσμένο;”

Δηλαδή, σε περιοχές όπου μπορούμε ΜΟΝΟ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ αλλά δεν μπορούμε να ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟ (μηδενική έγχυση ή zero feed in). Όταν το δίκτυο δεν μπορεί να διαχειριστεί την αυξημένη λόγω της παραγωγής του Φ/Β ενέργεια. Δεν μπορεί επομένως να δεχθεί την ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές λόγω κάλυψης του ορίου χωρητικότητας του από την ενέργεια που ήδη διακινεί για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών του.

Το φαινόμενο του κορεσμού ισχύει σε όλη σχεδόν την χώρα μας!

Επομένως, αν κανείς θέλει να παράγει τη δική του ηλεκτρική ενέργεια αλλά πλέον δεν μπορεί να την εγχέει -να την αποθηκεύει προσωρινά στο δίκτυο και να την καταναλώνει όταν την χρειαστεί, όπως στο net metering- έχει εναλλακτική του επιλογή ένα σύστημα zero feed in. Ένα σύστημα κατά το οποίο καταναλώνει την ηλεκτρική ενέργεια την στιγμή που την παράγει και όση δεν καταναλώνει να την αποθηκεύει σε μπαταρίες. Την αποθηκευμένη ενέργεια θα την καταναλώνει όταν η παραγωγή δεν είναι επαρκής ή το βράδυ.

Όμως, πως μπορεί να ταυτοχρονίσει (συγχρονίσει) κανείς τις ανάγκες του σε ηλεκτρική ενέργεια -οι οποίες διαρκώς μεταβάλλονται, με την παραγωγή ενός φ/β- η οποία επίσης διαρκώς μεταβάλλεται με την ηλιοφάνεια ή με την εποχή;

Αυτή η δυσκολία ταυτοχρονισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και της παραγωγής της από φ/β μας οδηγεί στην αναζήτηση του βέλτιστου συμβιβασμού, στην εύρεση μιας προσαρμογής του τρόπου κατανάλωσης ενέργειας (των συνηθειών της ζωής μας ή της εργασίας μας) στον τρόπο παραγωγής της (μέρα/νύχτα, συννεφιά/ηλιοφάνεια, χειμώνας/καλοκαίρι).

Διαστασιολόγηση – Προσαρμογή

Η «Τεχνήμων» μπορεί να συμβουλεύσει για τις δυνατές προσαρμογές του τρόπου κατανάλωσης, κυρίως όμως να προσαρμόσει – διαστασιολογήσει σωστά το σύστημα παραγωγής και τον συνδυασμό του με σύστημα αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η «Τεχνήμων» μπορεί να προτείνει ένα σύστημα που ίσως να μην καλύπτει κατά 100% τις ανάγκες της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά να τις πλησιάζει όσο περισσότερο και όσο πιο συχνά γίνεται! Να σχεδιάσει δηλαδή ένα ολοκληρωμένο σύστημα zero feed in, το οποίο θα ανεξαρτητοποιεί τον καταναλωτή από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στον μέγιστο -οικονομικά βιώσιμο- βαθμό.

Ένα σύστημα
Zero Feed In
αποτελείται από:

Φωτοβολταϊκά πάνελ

κατάλληλης ισχύος, που παράγουν το συνεχές ρεύμα.

Υβριδικό αντιστροφέα (inverter)

που μετατρέπει το συνεχές σε εναλλασσόμενο και το παρέχει στην εγκατάσταση, τόσο όσο αυτή χρειάζεται. Το πλεόνασμα το αποθηκεύει στις μπαταρίες.

Σύστημα αποθήκευσης

Αν παράγεται περισσότερη ενέργεια, αυτή μπορεί να αποθηκεύεται σε μπαταρίες για να καταναλωθεί αργότερα -όταν δεν θα αρκεί αυτή που θα παράγει το φ/β εκείνη την στιγμή. Το σύστημα αποθήκευσης ικανοποιεί μία συμπεριφορά… ανάρτησης, η οποία διαμεσολαβεί στις διαρκείς διαφορές μεταξύ παραγωγής και ζήτησης ενέργειας από την εγκατάσταση.

Έξυπνο διακόπτη

που επιτηρεί διαρκώς τις καταναλώσεις, την παραγωγή και την αποθήκευση και επιτρέπει στήριξη του δικτύου όποτε η παραγωγή από τα φ/β και η αποθήκευση δεν αρκούν.

Ο τελικός στόχος με το σύστημα zero feed in είναι:

η διαφορά παραγωγής ηλ. ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά και κατανάλωσης αυτής να είναι μηδενική κατά την διάρκεια της ημέρας που παράγεται ενέργεια από τον ήλιο σε σύστημα χωρίς μπαταρίες.

Σε σύστημα με μπαταρίες η διαφορά παραγωγής από τα φωτοβολταϊκά και κατανάλωσης ενέργειας να είναι τόση, ώστε η πλεονάζουσα ενέργεια να μπορεί να αποθηκευτεί ώστε να την καταναλώνουμε κατά την διάρκεια συννεφιάς ή τη νύχτα.

Με την παραπάνω διαχείριση θα έχουμε την κατά το δυνατόν μικρότερη ανάγκη αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο με την μικρότερη αναγκαία επένδυση!

Τι κερδίζετε από ένα σύστημα Zero Feed In ;

Παραγωγή ρεύματος που χρειαζόμαστε από τον ήλιο δίχως κόστος, στον μέγιστο βαθμό.
Συνεισφορά στην μείωση των εκπομπών CΟ2 και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η απόφαση για το σύστημα που απαιτείται παίρνεται από τον τελικό ιδιοκτήτη του, στην βάση των δυνατών αλλαγών στο μοτίβο καταναλώσεων (αξιοποίηση δυνατοτήτων ταυτοχρονισμού) και των τεχνικοοικονομικών προσεγγίσεων που θα του υποδείξει σχεδιάσει η «Τεχνήμων». Στην βάση δηλαδή μίας μελέτης σκοπιμοτήτων που θα προκύψει από την στενή συνεργασία μεταξύ του καταναλωτή και της «Τεχνήμων».

Έτσι ο καταναλωτής θα αντικαταστήσει σε όποιον βαθμό ή ποσοστό είναι εφικτό κόστη ζωής ή λειτουργικά κόστη της επιχείρησης, όπως:

  • Κόστος ηλεκτρικού ρεύματος
  • Κόστη θέρμανσης (αντικατάσταση πετρελαίου, αερίου κλπ) μέσω αντλίας θερμότητας
  • Κόστη μετακίνησης μέσω ηλεκτρικών οχημάτων, επιβατικών ή επαγγελματικών.

Τα οικονομικά πλεονεκτήματα είναι πολύ μεγάλα, γιατί μιλάμε για μηδενισμό ή και ελαχιστοποίηση του κόστους σε αυτές τις δαπάνες.

Η «Τεχνήμων» είναι η Ν. 8 Εταιρεία Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα, εγγεγραμμένη από το 2012 στο σχετικό μητρώο ΥΠ.ΕΝ..
Είναι κέρδος να συμβουλευτείτε την «Τεχνήμων»!

Που & πως τοποθετείται ένα σύστημα Zero Feed In;

Παντού,

όπου βέβαια το δίκτυο είναι κορεσμένο και δεν μπορεί κανείς να πάρει δικαίωμα σύνδεσης σε αυτό από τον ΔΕΔΔΗΕ για σύστημα Νet Μetering. Τοποθετείται σαν σύστημα τόσο για την αντιμετώπιση των οικιακών αναγκών, όσο και των επαγγελματικών. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες εγκατάστασης αφού πρώτα σχεδιαστεί το σύστημα μέγιστης απορρόφησης με το ελάχιστο κόστος.

Αφού προσδιοριστεί η ισχύς του συστήματος και η χωρητικότητα των μπαταριών, ελέγχεται η καταλληλότητα και η επάρκεια της επιφάνειας που προσφέρεται για την εγκατάστασή του. Τα πράγματα δηλαδή εξελίσσονται στην συνέχεια κατά τα γνωστά, όπως σε κάθε άλλο φωτοβολταικό σύστημα.

Πως εξασφαλίζεται η διαχρονική λειτουργία του;

Εξασφαλίζεται από την ολοκληρωμένη φροντίδα της «Τεχνήμων», όπως αυτή εφαρμόζεται από το ολοκληρωμένο σύστημα after sales που η «Τεχνήμων» εφαρμόζει.

Ένα σύστημα διαρκούς επίβλεψης διαδικτυακά, παροχής εγγύησης καλής λειτουργίας και ασφάλισης της εγκατάστασης.

«  Η πιο Ολοκληρωμένη Εγγύηση, από την Τεχνήμων  »

Μηδενίστε για πάντα το κόστος θέρμανσης
με ένα φ/β και μία αντλία θερμότητας!!!

Η Τεχνήμων -που ασχολείται συστηματικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και την εξοικονόμηση ενέργειας- είναι σε θέση να διαστασιολογήσει, να κοστολογήσει και να κατασκευάσει ένα σύστημα που να ανταποκρίνεται αξιόπιστα στις συνδυασμένες ανάγκες σας.
Μάθετε τα πάντα για τις αντλίες θερμότητας

Δείτε περισσότερα
espa-el