Οι υπηρεσίες μας

Παρέχουμε στους πελάτες μας συνοπτικά τις εξής υπηρεσίες:
Εκδώσεις Αδειών (Ανακαίνισης, Κατασκευής, Αλλαγής Χρήσης, Νομιμοποίησης, Μικρής Κλίμακας κλπ.)

Μελέτες Χώρων, Σχεδιασμός, Εσωτερική Διακόσμηση (μπάνιου, κουζίνας ή πλήρης μελέτη)

Δειγματισμός Υλικών. Διατηρούμε στα γραφεία μας επαρκή γκάμα υλικών και των τρόπων εφαρμογής τους για μία αρχική ενημέρωση των πελατών μας για τα υλικά που συμμετέχουν στην προσφορά μας.

Ειδικές Συνεργασίες. Συνεργαζόμαστε με σημαντικές εταιρείες οι οποίες παρέχουν εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες όπως: επαγγελματικοί εξοπλισμοί, ξενοδοχειακοί εξοπλισμοί, εξοπλισμοί φαρμακείων, καταστημάτων οπτικών ειδών κλπ., με την βοήθεια των οποίων μπορούμε να εξυπηρετούμε με ολοκληρωμένους τρόπους σύνθετες κατασκευές.

Προϋπολογισμός κόστους έργου. Δεσμευόμαστε από την αρχή. Οι πελάτες ξέρουν τι θα τους κοστίσει το έργο.

Τεχνική Μελέτη κατασκευής και Εφαρμογής Υλικών. Δεσμευόμαστε μετά από προσεκτική προετοιμασία από την αρχή. Οι πελάτες ξέρουν τι θα γίνει και πώς θα γίνει το έργο τους.

Υπόμνημα Υλικών. Κατάλογος των υλικών συνοδεύει τις προσφορές μας και τις καθιστά σαφείς και συγκεκριμένες, όχι όπως στις συνήθως αόριστες συγγραφές υποχρεώσεων.

Εκδώσεις Ενεργειακών Πιστοποιητικών.  

"ΤΕΧΝΗΜΩΝ"

Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα
Ενεργειακά Έργα
Ενεργειακές Υπηρεσίες

Επικοινωνία

Μακεδονομάχων 15 - Σέρρες