Χρήσιμες διασυνδέσεις

Είναι δύσκολο σήμερα, παρά τις διευκολύνσεις των μέσων επικοινωνίας που διατίθενται ο καταναλωτής να ενημερώνεται για τις εξελίξεις που τον αφορούν!

Φιλοδοξούμε σε αυτή τη περιοχή της ιστοσελίδας μας να αναρτούμε κάθε σχετικό με τις εξελίξεις στο χώρο του ακινήτου, με προσανατολισμό βέβαια στις τεχνικές και κατασκευαστικές εξελίξεις. Εδώ θα βρίσκετε χρήσιμους συνδέσμους για νόμους, εξελίξεις της αγοράς, προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, αποδελτιώσεις σημαντικών άρθρων.  

Μερικοί αξιοπιστοι σύνδεσμοι που θα μπορούσαν να σας φανουν χρήσιμοι είναι:
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Χωροταξία και Αστικό Περιβάλλον
Πανελληνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητων Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ)
Ενεργειακή Επιθεωρηση και Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητων
Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Κατ'οίκον
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Εξοικονόμηση και Ορθολογική Χρήση Ενέργειας από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Τεχνικό Περιοδικό ''ΚΤΙΡΙΟ'' 
Προγράμματα ΕΣΠΑ

"ΤΕΧΝΗΜΩΝ"

Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα
Ενεργειακά Έργα
Ενεργειακές Υπηρεσίες

Επικοινωνία

Μακεδονομάχων 15 - Σέρρες