Φωτοβολταϊκό Έργο στην Ι.Μ. Παντοκράτορος Κέρκυρα

Φωτοβολταϊκό Σταθμός Ιχτιάς Καρπάθου ισχύος 70 kWp

Φωτοβολταϊκό Πάρκο Βασιλικής ισχύος 94,5 kWp

Εγκατάσταση Φ/Β στην Υπόλοιπη Ελλάδα