ΠΡΟΦΙΛ

Η ‘ΤΕΧΝΗΜΩΝ’ ξεκίνησε το 1992 σαν μέλος ενός δικτύου παροχής τεχνικών υπηρεσιών με το σύνθημα ‘όλοι οι τεχνικοί σε ένα τηλέφωνο’!  Στην λογική αυτή, της παροχής δηλαδή οργανωμένων τεχνικών υπηρεσιών, ανέπτυξε και καινοτόμες υπηρεσίες συντήρησης και διαχείρισης κτηρίων που εφαρμόζει ακόμη σε ειδικό τμήμα της.

Από το 1995, ξεκινήσαμε την ανάπτυξή μας ως τεχνική εταιρεία κατασκευών και ανακαινίσεων με το κλειδί στο χέρι, αναλαμβάνοντας πλήρη δέσμευση για τήρηση προϋπολογισμού, χρονοδιαγράμματος και ποιότητας.

Το 2004 συμμετείχαμε στην διείσδυση της τηλεθέρμανσης στην πόλη των Σερρών αντλώντας σημαντικές εμπειρίες σε θέματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίες μας οδήγησαν στη συνεργασία με την Δανέζικη Πολυεθνική εταιρεία Brunata. Με το σύστημα της Brunata στην κατανομή της θέρμανσης μετατρέψαμε την κεντρική θέρμανση εκατοντάδων πολυκατοικιών σε αυτόνομη, ώστε τα κτήρια να μειώσουν τις δαπάνες θέρμανσης και να εξορθολογήσουν την χρήση της.

Το 2008 δημιουργούμε τεχνικό γραφείο ανελκυστήρων, δραστηριότητα η οποία οδηγεί σε καινούριες τεχνικές εμπειρίες αυτή τη φορά σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα. Η βάση στην οποία αναπτύσσονται τόσο οι υπηρεσίες αυτονομίας θέρμανσης όσο και οι συντηρήσεις ανελκυστήρων, είναι οι υπηρεσίες διαχείρισης πολυκατοικιών.

Το 2009 η ‘ΤΕΧΝΗΜΩΝ’ εισέρχεται στην αγορά του οικιακού φωτοβολταικού συστήματος, έως 10 kw, ενεργοποιώντας από τότε περισσότερα από 300 συστήματα στέγης και δώματος. Σύντομα όμως αναλαμβάνει μεγαλύτερα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υλοποιώντας μεγαλύτερες επενδύσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (Δωδεκάνησα, Κρήτη, Θεσσαλία και αλλού).

Το 2011 ‘ΤΕΧΝΗΜΩΝ’ επενδύει στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας μέσα από την ενεργειακή εργολαβία ή ανακαίνιση, στα πρότυπα ανάλογων ευρωπαϊκών εταιρειών (ESCOs, Energy Service Companies). Οι ενεργειακές εργασίες πραγματοποιούνται στη βάση πλήρους ενεργειακής και τεχνικοοικονομικής μελέτης, ώστε να πιστοποιείται το ενεργειακό αποτέλεσμα με το σχετικό ενεργειακό πιστοποιητικό αλλά και από το μέγιστο οικονομικό αντιστάθμισμα. Όλα αυτά βέβαια χωρίς να αγνοείται η αισθητική!
Από αυτή τη χρονιά η ‘ΤΕΧΝΗΜΩΝ’ υλοποιεί συμβάσεις συντήρησης μικρών και μεγάλων φωτοβολταικών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας , αναλαμβάνοντας όλες εκείνες τις υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την ιδανική τους λειτουργία. Συσφίξεις και Καθαρισμό Πινάκων, Πλύσιμο Φωτοβολταϊκών Γεννητριών, Διαχείριση Βλάστησης, Διαχείριση της Επικοινωνίας και του Συστήματος Συναγερμού και Καταγραφικού της Εγκατάστασης. Επιπλέον, με την χρήση ειδικού διαγνωστικού εξοπλισμού, ελέγχεται η παραγωγική διαδικασία, μετριέται η απόδοση και γίνεται ο έλεγχος των εγγυήσεων του φωτοβολταικού εξοπλισμού.

Ήδη στην ‘ΤΕΧΝΗΜΩΝ’ ετοιμάζουμε την διείσδυσή μας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το αιολικό δυναμικό μίας περιοχής αλλά και με υβριδικές εφαρμογές, ξεκινώντας αρχικά με τις ανεμογεννήτριες ισχύος έως 50 Kw. Επιπλέον περιμένουμε την εξαγγελία ενός ειδικού προγράμματος για μικρές, οικιακές ανεμογεννήτριες έως 10 Kw.

Από το 2012 η ‘ΤΕΧΝΗΜΩΝ’ καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών ( ΥΠΕΚΑ) με Αριθμός Μητρώου ΕΕΥ 8  . Υλοποιήσαμε εκατοντάδες ενεργειακά έργα στον τομέα των φωτοβολταικών και της εξοικονόμησης. Παρέχουμε οργανωμένο service σε περισσότερα από 150 φωτοβολταϊκά  πάρκα σε όλη την Ελλάδα. Ενεργοποιούμαστε συστηματικά στον τομέα τηs εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων ενεργειακού συμψηφισμού  Νet metering, το οποίο συνδυάζουμε με εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας αλλά τη και χρήση αυτής σε ποιοτικές και οικονομικές εφαρμογές θέρμανσης.

Παρέχει συστηματικά και συνεχώς υπηρεσίες συντήρησης φωτοβολταικών εγκαταστάσεων, κατασκευάζει έργα ενεργειακού συμψηφισμού (netmetering) και μεγάλες φωτοβολταικές εγκαταστάσεις μέσης τάσης .
Η ‘ΤΕΧΝΗΜΩΝ’ είναι μία εταιρεία με επάρκεια τεχνικής εμπειρίας στην εγκατάσταση και στην συντήρηση φωτοβολταικών συστημάτων, η οποία εργάζεται αδιάλειπτα εδώ και 12 χρόνια υλοποιώντας μικρές και μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις.

Στόχος της ‘ΤΕΧΝΗΜΩΝ’ είναι η διαρκής παρουσία της στις εξελίξεις στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συνιστώντας μία αξιόπιστη επιλογή για τους εκατοντάδες επενδυτές που επιχειρούν σε αυτήν την κατηγορία σύγχρονων επενδύσεων!

Όραμα της  ‘ΤΕΧΝΗΜΩΝ’ είνα να δώσει την ευκαιρία σε  περισσότερους καταναλωτές να αξιοποιήσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες μέσω των επιδοτούμενων προγραγραμμάτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αλλά και τα κίνητρα για εξοικονόμηση  , ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους ανταποδοτικά! Η ‘ΤΕΧΝΗΜΩΝ’ με τις εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις της, την πολυετή εμπειρία της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  και στη σχετική νομοθεσία αναλαμβάνει το ρίσκο και την ολοκληρωτική εκτέλεση του έργου."ΤΕΧΝΗΜΩΝ"

Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα
Ενεργειακά Έργα
Ενεργειακές Υπηρεσίες

Επικοινωνία

Μακεδονομάχων 15 - Σέρρες