Φωτοβολταϊκός Σταθμός Βασιλικής

Ισχύος 94,5 kWp

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗMΕΝΗ ΙΣΧΥΣ: 94,5 kWp

  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 170.731kWh
  • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΡΥΠΩΝ: 187.808 kg CO2
  • ΤΥΠΟΣMODULE: SolonP220/6+ 225W
  • ΤΥΠΟΣ IMVERTER: SolarMax 100C
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ: Hypervolt
  • ΤΥΠΟΣ TRACKER: Sun Carrier
  • ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 31/8/2007