Φωτοβολταϊκό Έργο Κέρκυρα

Ισχύος 20 kWp

Διπλή εγκατάσταση με 10+10 kWp

στον αύλειο χώρο της Ι. Μ. Παντοκράτορος στην Κέρκυρα.