Επισκευή Φ/Β Συστήματος

85 kW

Επισκευή έργου 85kw μετά από ολική καταστροφή από ανεμοστρόβιλο με χρήση γερανού και ειδικού συνεργείου.