Μονοκατοικία με κεραμοσκεπή

Πληροφορίες Φωτοβολταϊκού Συστήματος

  • Μετατροπέας KOSTAL PIKO 10,1
  • Ισχύς εγκατάστασης (kWp) 9,72
  • Ετήσια παραγώμενη ενέργεια (kWh) 11375
  • Εξοικονόμηση CO2 (kgr) 11145
  • Δομοστοιχεία SCG 270Wp