Ανακαίνιση Κατοικίας

Κερκίνη Σερρών

Θερμομόνωση στέγης και εξωτερικής τοιχοποιίας & Αντικατάσταση κουφωμάτων με αποτέλεσμα την ενεργειακή αναβάθμιση από κατηγορία Η σε κατηγορία Δ.