Net Metering - Σύστημα Ενεργειακού Συμψηφισμού

Με το σύστημα Net Metering  καταναλώνετε το δικό σας ηλεκτρικό ρεύμα, που παράγεται από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην οικία, την επιχείρηση ή το χωράφι σας!

Με το σύστημα Net Metering, η παραγώμενη ενέργεια από την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, συμψηφίζεται σε ετήσια βάση με την συνολική ενέργεια που θα καταναλώνεται. Ο συμψηφισμός πραγματοποιείται με βάση την ενέργεια και όχι με βάση το κόστος της kWh, είναι ενεργειακός (σε kWh) και όχι "λογιστικός" (σε €). Η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας είναι ανεξάρτητες λειτουργίες. Το δίκτυο της ΔΕΗ  παίζει συμβολικά τον ρόλο της μπαταρίας ή του αμορτισέρ. Όταν το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνεται, η πλεονάζουσα εγχέεται στο δίκτυο ενώ αντίθετα όταν η ενέργεια που καταναλώνεται είναι περισσότερη από όση παράγεται από το φωτοβολταϊκο σύστημα, τότε αύτη αντλείται από το δίκτυο της ΔΕΗ

Αν είστε οικιακός καταναλωτής, με το NET METERING μπορείτε να μηδενίσετε τα κοστολόγια ενέργειας για :
θέρμανση, ψύξη, μαγείρεμα ,παραγωγή ζεστού νερού, πλυντήριο – στεγνωτήριο, φωτισμό κ.α. 
 
Αν είστε επαγγελματίας ή αγρότης, με το NET METERING θα μειώσετε, ίσως και θα μηδενίσετε κόστη όπως:
πότισμα χωραφιών, ξήρανση προϊόντων, θέρμανση, ψύξη εγκαταστάσεων, ηλεκτροδότηση γραμμών παραγωγής, φωτισμό κ.α.

Η επένδυσή  σε ένα σύστημα ενεργειακού συμψηφισμού έξασφαλίζει:    
               Έως και μηδενικό κόστος στη κατανάλωση ενέργειας           
               Ενεργειακή αυτοδυναμία και αυτονομία σε οποιαδήποτε περιοχή, 
               Προστασία στο περιβάλλον - μηδενική ρύμανση 

Τι πρέπει να ληθφεί υπόψη για τη βέλτιστη αξιοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος;
Για την  εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκου συστήματος απαιτείται υπεύθυνος και προσεκτικός υπολογισμός όλων των  παραμέτρων ώστε να σχεδιαστεί σωστά και να κερδίσουμε τη μέγιστη απόδοση.  Στη μελέτη θα πρέπει να ληφθούν  υπόψη τόσο οι τρέχουσες ανάγκες όσο και οι  μελλοντικές, ακόμα και οι  συνέπειες της γήρανσης του συστήματος. Μεταξύ των παραμέτρων που επίσης πρέπει να υπολογιστούν για την βέλτιστη αξιοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι και ο τρόπος χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος χρήσης της παραγώμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματας;
Στον σχεδιασμό εξοικονόμησης χρημάτων, έχει μεγάλη σημασία  και ο τρόπος κατανάλωσης ενέργειας. Ο τρόπος χρήσης της παραγώμενης ενέργειας επηρεάζει το όφελος χρήσης. Η ίδια ποσότητα ενέργειας ανά έτος κοστίζει λιγότερο αν καταναλώνεται ταυτόχρονα με την παραγωγή της. Το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει ενέργεια κατά την διάρκεια της ημέρας συνεπώς το μέγιστο όφελος θα επιτυνχάνεται όταν ο καταναλωτής κάνει  χρήση της παραγώμενης ενέργειας αυτές τις ώρες
Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση που κάποιος συνδυάσει την θέρμανση της κατοικίας του με αντλία θερμότητας και την αξιοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό, θα μηδενίσει εντελώς ΚΑΙ το κόστος θέρμανσης! 

Τί είναι ενεργειακός συμψηφισμός;
Το φωτοβολταϊκό σύστημα τροφοδοτεί κατά την διάρκεια της ημέρας το δίκτυο της ΔΕΗ με την ενέργεια που παράγει, η οποία καταγράφεται σε ξεχωριστό μετρητή ρεύματος. Ένας άλλος μετρητής ρεύματος καταγράφει την κατανάλωση της κατοικίας όταν αυτή συμβαίνει. Ο συμψηφισμός των ενδείξεων αυτών των δύο μετρητών (παραγόμενη-καταναλισκόμενη) αποτελεί τον ενεργειακό συμψηφισμό! Εγκατάσταση φωτοβλταϊκών για επαγγελματική χρήση.
Το ίδιο ισχύει και για τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών για επαγγελματική χρήση. Φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις η ενέργεια που απαιτείται είναι μεγαλύτερη από μία κατοικία, υπάρχει όμως η δυνατότητα εγκατάστασης ανάλογου φωτοβολταϊκού συστήματος μεγαλύτερης ισχύος. Στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών για επαγγελματική χρήση η κατανάλωση της ενέργειας μεγιστοποιείται συνήθως την ώρα της παραγωγής της, οπότε και γίνεται έτσι η βέλτιστη εκμετάλλευση του συστήματος (η παραγώμενη ενέργεια καταναλώνεται την στιγμή που παράγεται και χρησιμοποιείται στο ελάχιστο η υποδομή του εθνικού δικτύου μεταφοράς ρεύματος με τις αντίστοιχες χρεώσεις προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της επιχείρησης).

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (NET METERING) αποτελεί την ιδανικότερη λύση για μείωση του λογαριασμού ρεύματος τόσο σε κατοικίες όσο και σε επαγγελματικούς χώρους και η τεχνήμων μία αξιόπιστη επιλογή σας! 

Έτσι, είναι ιδιαίτερα σημαντικό:

Να γίνει σωστή διαστασιολόγηση της εγκατάστασης ως προς τις πραγματικές καταναλώσεις, ώστε το σύστημα που θα εγκαταστήσετε στο κτίριό σας να μην είναι ούτε πολύ μεγάλο ούτε πολύ μικρό!

Οι εργασίες γίνονται υπό την επίβλεψη Διπλωματούχου Μηχανικού, εξασφαλίζοντας έτσι μία άριστη και άρτια λειτουργικά εγκατάσταση.

Οι εγκαταστάτες είναι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι και πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι με εμπειρία  και τεχνογνωσία στα φωτοβολταϊκά συστήματα και εξασφαλίζουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ασφάλειας .

Η τεχνήμων είναι εγγεγραμμένη εταιρεία στο μητρώο ενεργειακών εταιρειών του ΥΠΕΚΑ, έχει δε τεράστια εμπειρία στην εγκατάσταση πολλών εκατοντάδων φωτοβολταικών συστημάτων σε όλη την Ελλάδα και της συντήρησης αυτών.


"ΤΕΧΝΗΜΩΝ"

Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα
Ενεργειακά Έργα
Ενεργειακές Υπηρεσίες

Επικοινωνία

Μακεδονομάχων 15 - Σέρρες