Skip to main content

Τι είναι;

Τι κερδίζω;

Που & πως τοποθετείται;

Πως το εξασφαλίζω;

Τι είναι ένα σύστημα Net Billing;

Η μεγάλη ανάπτυξη των φ/β συστημάτων προκάλεσε το φαινόμενο του κορεσμού του δικτύου, της αδυναμίας δηλαδή του δικτύου να μεταφέρει & αποθηκεύει περισσότερη ενέργεια για σημαντικές χρονικές περιόδους.

Το net billing ‘ωθεί’ τους καταναλωτές να επωφελούνται από την δική τους ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν με δικό τους φ/β σύστημα. Μάλιστα, παρακινούνται ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ!

Το net billing, αντίθετα από το net metering που αντικαθιστά, δεν επιτρέπει την προσωρινή αποθήκευση της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο για την επαναχρησιμοποίησή της σε άλλη στιγμή. Μετά την συγχρονισμένης παραγωγή και κατανάλωση ηλ. ενέργειας, η έγχυση της ενέργειας -όταν πλεονάζει η παραγωγή της- και η απορρόφηση ενέργειας -όταν δεν επαρκεί η παραγωγή της- διακρίνονται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι η μεν εγχεόμενη ενέργεια πωλείται με μία τιμή, η δε απορροφώμενη αγοράζεται με μία σαφώς αρκετά υψηλότερη τιμή!

Το net billing είναι ένα σύστημα αυτοπαραγωγής ηλ. ενέργειας από φ/β, συνδεδεμένο στο δίκτυο – αυτόματης λειτουργίας, ωφέλιμο για τον καταναλωτή υπό προϋποθέσεις!

Τι κερδίζετε από ένα σύστημα Net Billing ;

Οι καταναλωτές -στο ετήσιο ενεργειακό τους ισοζύγιο- θα πρέπει να επιδιώκουν να καταναλώνουν το μέγιστο την δική τους παραγόμενη ενέργεια και να απορροφούν το ελάχιστο δυνατόν, γιατί έτσι θα ελαχιστοποιούν τα κόστη τους! Δεν κάνει νόημα να πωλούν την μη συγχρονισμένη με την κατανάλωση δική τους ηλ. ενέργεια – έναντι του κόστους αυτής που αγοράζουν! Στο τέλος όμως θα απορροφούν έστω και λίγη ενέργεια, αποφορτίζοντας μάλιστα το κορεσμένο δίκτυο.

Το Net Billing μπορεί να παρεμβαίνει σημαντικά στην μείωση του λειτουργικού κόστους, κάνοντας τον καταναλωτή να συντονίζει τα μοτίβα της κατανάλωσης ηλ. ενέργειας με την παραγωγή της για την μεγιστοποίηση του οφέλους του, κάτω όμως από τους τεχνικούς περιορισμούς του δικτύου!

Το κέρδος που μπορεί τελικά να έχει ο καταναλωτής ηλ. ενέργειας όταν παράγει την δική του με το σύστημα net billing, απαιτεί έναν προσεκτικό συνδυασμό του συστήματος παραγωγής με το σύστημα κατανάλωσης.

Η παραγόμενη ποσότητα ηλ. ενέργειας, είναι προτιμότερο να καταναλωθεί σε κάτι που είναι κοστοβόρο! Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι η θέρμανση χώρων ΟΧΙ με πετρέλαιο ΑΛΛA με αντλία θερμότητας, με το δικό μας ρεύμα, ή ομοίως, η διακίνηση εμπορευμάτων με οχήματα που καταναλώνουν το δικό μας ρεύμα!

Βέβαια, η αποζημίωσή του για όση καθαρή ενέργεια θα εγχέει, θα μετριάζει το κόστος της ενέργειας που θα αναγκάζεται να αγοράζει!

Το Net Billing είναι ένα σύστημα στο οποίο γίνεται ενεργειακός συμψηφισμός (μέσω του ταυτοχρονισμού) αλλά και λογιστικός (μέσω της πώλησης ενέργειας). Έτσι ο καταναλωτή μετέχει ενεργά στη γενική περιβαλλοντική προσπάθεια, με ‘σεβασμό’ στους περιορισμούς.

Το οικονομικό όφελος είναι η επιβράβευσή του!

Η Tεχνήμων, με την αντίληψη της ενεργειακής εταιρείας και όχι απλώς του κατασκευαστή φ/β συστημάτων, είναι σε θέση να συμβάλει στους επαγγελματικούς σχεδιασμούς μεγιστοποιώντας το όφελος.

Οι μελέτες που υποβάλλουμε είναι τεχνικοοικονομικές, αποσκοπώντας στο βέλτιστο συνδυασμό κόστους/οφέλους.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΟΤΙΒΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ!

Παραδείγματα εφαρμογής του Net Billingσε μία βιοτεχνία τροφίμων, την AGRIMON.

Πρόκειται για μία μικρή βιοτεχνία, η οποία καταναλώνει τον χρόνο 45.000kwh ηλεκτρικής ενέργειας, συγχρονίζοντας αυτές με την παραγωγή κατά 45% το χρόνο (βάσει της καταγραφής των καταναλώσεων ανά 15 λεπτά από τον ΔΕΔΔΗΕ). Δηλαδή, τις ώρες της ηλιοφάνειας η εταιρεία απορροφά 20.250 kwh ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση. H συμφωνημένη ισχύς σύνδεσή της στο δίκτυο είναι 55kva. Στην εταιρεία αυτή υποδείξαμε τρία έργα:

ΕΡΓΟ Α

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ

34.20

Περίπου 6.225 € / έτος
σε σύνολο επένδυσης 18.200 €

Το μικρότερο έργο με το οποίο επιτυγχάνει τον μέγιστο συγχρονισμό, σχεδόν 100% της παραγωγής με την κατανάλωση. Αυτό είναι ένα σύστημα ισχύος 13,5Kwp με αποθήκευση 12,8Kwh.

ΕΡΓΟ Β

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ

31.78

Περίπου 9.215 € / έτος
σε σύνολο επένδυσης 29.000€

Το δεύτερο έργο είναι αυτό που παράγει όση ενέργεια καταναλώνει η εταιρεία. Είναι ένα σύστημα ισχύος 30kwp, που παράγει τις 45000kwh ετησίως που χρειάζεται η εταιρεία. Στην ουσία η εταιρεία παράγει όλη την ενέργεια που θέλει από ανανεώσιμες πηγές, μηδενίζοντας το ισοζύγιο του διοξειδίου του άνθρακα και πετυχαίνοντας την ελάχιστη κλιματική επιβάρυνση. Το σύστημα αποθήκευσης προσδιορίζεται στις 32000kwh και επιτυγχάνεται έτσι συγχρονισμός παραγωγής με κατανάλωση στο 70% των ετήσιων αναγκών.

ΕΡΓΟ Γ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ

29.50

Περίπου 11.528€ / έτος
σε σύνολο επένδυσης 39.080€

Το τρίτο έργο θα είναι το μέγιστο που μπορεί η εταιρεία να κάνει βάσει συμφωνημένης ισχύος (55kva), δηλαδή έργο ονομαστικής ισχύος 55Kwp. Αυτό το έργο θα παράγει 77.500kwh ενέργειας το χρόνο. Το σύστημα αποθήκευσης προσδιορίζεται στις 48000kwh και επιτυγχάνεται έτσι συγχρονισμός παραγωγής με κατανάλωση στο 80% των ετήσιων αναγκών.

Δείτε αναλυτικά τον υπολογισμό των παραπάνω παραδειγμάτων κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Που & πως τοποθετείται ένα σύστημα Net Billing;

Παντού,

σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση που προσδιορίζει τα όρια του συστήματος και τις προϋποθέσεις της επιδότησης αυτού.

Αφού προσδιοριστεί η ισχύς του συστήματος και η χωρητικότητα των μπαταριών, ελέγχεται η καταλληλότητα και η επάρκεια της επιφάνειας που προσφέρεται για την εγκατάστασή του. Τα πράγματα δηλαδή εξελίσσονται στην συνέχεια κατά τα γνωστά, όπως σε κάθε άλλο φωτοβολταϊκό σύστημα:

Δηλαδή, παρουσιάζεται χωροταξική απεικόνιση και τεχνικοοικονομική μελέτη, στην συνέχεια υποβάλλονται οι αιτήσεις, γίνεται η κατασκευή και η ενεργοποίηση και ολοκληρώνεται η σχέση με τους πελάτες μας με την καταβολή της επιδότησης.

 

Διαστασιολόγηση – Προσαρμογή στην επιχείρηση

Επιχειρήσεις με ίδιες καταναλώσεις ηλ. ενέργειας θα χρειάζονται διαφορετικά συστήματα Net Billing.

Η «Τεχνήμων», μετά από αυτοψία και ανάλυση των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της επιχείρησης, θα προετοιμάσει μία τεχνικοοικονομική μελέτη και παραλλαγές αυτής -αναλόγως αναγκών εταιρείας, υπουργικών αποφάσεων και νόμων.

Μετά την συμφωνία, θα προετοιμάσει την μελέτη και θα υποβάλει τις αιτήσεις.

Στην συνέχεια θα υλοποιήσει την κατασκευή, θα ενεργοποιήσει το σύστημα και θα υποστηρίξει τις εργασίες επιδότησης του συστήματος.

Αυτό το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί σε στέγη, σκέπαστρα, πέργκολες και ακάλυπτους ή όμορους χώρους της επιχείρησης.

Ένα σύστημα
Net Billing
αποτελείται από:

Φωτοβολταϊκά πάνελ

κατάλληλης ισχύος, που παράγουν το συνεχές ρεύμα.

Υβριδικό αντιστροφέα (inverter)

που μετατρέπει το συνεχές σε εναλλασσόμενο και το παρέχει στην εγκατάσταση, τόσο όσο αυτή χρειάζεται. Το πλεόνασμα το αποθηκεύει στις μπαταρίες και το υπόλοιπο το εγχέει στο δίκτυο προς πώληση.

Σύστημα αποθήκευσης

Η πλεονάζουσα ενέργεια θα αποθηκεύεται σε μπαταρίες για να καταναλωθεί αργότερα -όταν δεν θα αρκεί αυτή που θα παράγει το φ/β εκείνη την στιγμή. Το σύστημα αποθήκευσης ικανοποιεί μία συμπεριφορά… ανάρτησης, η οποία διαμεσολαβεί στις διαρκείς διαφορές μεταξύ παραγωγής και ζήτησης ενέργειας από την εγκατάσταση. Έτσι αυξάνεται σημαντικά ο συγχρονισμός της παραγωγής της ενέργειας με την κατανάλωσή της -ουσιαστικά ανακουφίζει το δίκτυο από την έγχυση σε αυτό πλεονάσματα παραγωγής όταν αυτά δεν θα καταναλώνονται.

Έξυπνο διακόπτη

που επιτηρεί διαρκώς τις καταναλώσεις, την παραγωγή και την αποθήκευση και επιτρέπει στήριξη του δικτύου όποτε η παραγωγή από τα φ/β και η αποθήκευση δεν αρκούν.

Πως εξασφαλίζεται η διαχρονική λειτουργία του;

Εξασφαλίζεται από την ολοκληρωμένη φροντίδα της «Τεχνήμων», όπως αυτή εφαρμόζεται από το ολοκληρωμένο σύστημα after sales που η «Τεχνήμων» εφαρμόζει.

Ένα σύστημα διαρκούς επίβλεψης διαδικτυακά, παροχής εγγύησης καλής λειτουργίας και ασφάλισης της εγκατάστασης.

Κάθε σύστημα Φ/Β της Τεχνήμων καλύπτεται από τις μεγαλύτερες εγγυήσεις της αγοράς!

Εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος για έναν χρόνο. Ότι και να συμβεί στην λειτουργικότητα της εγκατάστασής σας, θα αντιμετωπιστεί με φροντίδα και δαπάνες μας.

Είναι η εγγύηση ότι ο εξοπλισμός εφαρμόστηκε σωστά!

Ασφάλιση συστήματος (πυρός, φυσικών καταστροφών) για ένα χρόνο. Ασφαλίζουμε το έργο έναντι καταστροφών κάθε αιτίας.

Είναι η εγγύηση ότι δεν θα κάνουμε μία δουλειά, χαλώντας μία άλλη!

Εγγύηση ελάχιστης απόδοσης για ένα χρόνο. Η εγγύηση ότι ο παραγωγικός μας στόχος θα υλοποιηθεί. Η οικονομική και η χρηστική ανταπόδοση θα εξασφαλιστούν!

Είναι η εγγύηση ότι θα πετύχετε τον… σκοπό σας !

«  Η πιο Ολοκληρωμένη Εγγύηση, από την Τεχνήμων  »

Τα οικονομικά πλεονεκτήματα είναι πολύ μεγάλα, γιατί μιλάμε για μηδενισμό ή και ελαχιστοποίηση του κόστους σε αυτές τις δαπάνες.

Η «Τεχνήμων» είναι η Ν. 8 Εταιρεία Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα, εγγεγραμμένη από το 2012 στο σχετικό μητρώο ΥΠ.ΕΝ..
Είναι κέρδος να συμβουλευτείτε την «Τεχνήμων»!

Μηδενίστε για πάντα το κόστος θέρμανσης
με ένα φ/β και μία αντλία θερμότητας!!!

Η Τεχνήμων -που ασχολείται συστηματικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και την εξοικονόμηση ενέργειας- είναι σε θέση να διαστασιολογήσει, να κοστολογήσει και να κατασκευάσει ένα σύστημα που να ανταποκρίνεται αξιόπιστα στις συνδυασμένες ανάγκες σας.
Μάθετε τα πάντα για τις αντλίες θερμότητας

Δείτε περισσότερα

Helping people reclaim their time

350

Companies have shifted to using us recently

16

We deliver so much more than the competition
espa-el
elΕλληνικά