Φωτοβολταϊκά Σύστημα 

Η ‘ΤΕΧΝΗΜΩΝ’ είναι μία τεχνική εταιρεία που απευθύνεται στον οικιακό κυρίως καταναλωτή, ο οποίος έχει ανάγκη από έργα μικρού και μεσαίου προϋπολογισμού και επαγγελματικές υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Αυτόν τον καταναλωτή η ‘ΤΕΧΝΗΜΩΝ’ επιδιώκει να τον εξυπηρετήσει κάθετα, σε όλη  την έκταση των τεχνικών αναγκών με σύνταξη μελετών, έκδοση αδειών, χρηματοδοτικά προγράμματα, κατασκευαστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες συντήρησης κ.α. .

Στόχος της  ‘ΤΕΧΝΗΜΩΝ’  είναι  η απόλυτη προσαρμογή των φωτοβολατϊκών συστημάτων στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Η ‘ΤΕΧΝΗΜΩΝ’ επιδιώκει την εξατομίκευση των προϊόντων και των υπηρεσιών της στις πραγματικές ανάγκες του κάθε πελάτη και όχι τις ανάγκες του στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, π.χ. αν με βάση την οικονομική μελέτη ενός φωτοβολταϊκού συστήματος προκύπτει ανάγκη τροποποίησης της στέγης, τότε η ‘ΤΕΧΝΗΜΩΝ’  είναι  σε θέση να εκτελέσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη αδειοδότηση, τροποποίηση και υλοποιήση του έργου χωρίς τη συμμετοχή άλλων εταιριών.

Τα φωτοβολταϊκά ανήκουν στη κατηγορία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Υπάρχουν δυο κύριες κατηγορίες συστημάτων, το διασυνδεδεμένο με το δίκτυο και το αυτόνομο.
Η απλούστερη μορφή του αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος αποτελείται απλώς από μια φωτοβολταϊκή γεννήτρια, η οποία μόνη της τροφοδοτεί με συνεχές ρεύμα ένα φορτίο οποτεδήποτε υπάρχει επαρκής φωτεινότητα. Αυτού του τύπου φωτοβολταϊκό σύστημα είναι κοινό σε εφαρμογές άντλησης. Σε άλλες περιπτώσεις το σύστημα περιέχει συνήθως μια μπαταρία για αποθήκευση ενέργειας. 
Τα συνδεδεμένα στο δίκτυο φωτοβλταϊκά συστήματα μπορούν να υποδιαιρεθούν σ’ εκείνα στα οποία το δίκτυο ενεργεί απλώς ως μια βοηθητική τροφοδοσία (εφεδρικό δίκτυο) και εκείνα τα οποία ίσως λάβουν επίσης πρόσθετη ισχύ από τη γενήτρια του φωτοβολταϊκού συστήματος (αλληλοεπιδρώμενο δίκτυο). Μέσα στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς όλη η παραγόμενη ισχύς τροφοδοτείται στο δίκτυο.

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκα αποτελούν συστήματα με μεγάλη ασφάλεια, αξιοπιστεία και ανεξαρτησία από το Δημόσιο Δύκτιο της ΔΕΗ, σε οποιαδήποτε περιοχή. Με την βοήθεια των φωτοβολταϊκών πάνελ και της ηλιακής ενέργειας τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι η οικονομικότερη επιλογή για παροχή ρεύματος σε εξοχικά, μόνιμες κατοικίες, τροχόσπιτα, μικρές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία κλπ.
Περισσότερα....

Με το σύστημα net metering μπορείτε να καταναλώνετε το δικό σας ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο θα παράγεται από κατάλληλη εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην οικία, την επιχείρηση ή το χωράφι σας!
Περισσότερα....

Η 'ΤΕΧΝΗΜΩΝ' έχοντας στο ενεργητικό της μία πληθώρα επιτυχημένων εγκαταστάσεων σε φωτοβολταϊκά συστήματα σε όλη την Ελλάδα και συνεργαζόμενοι με έμπειρους τεχνικούς καθώς και με αξιόλουγους συνεργάτες μπορεί να σας εξασφαλίσει την αξιοποίηση του φωτοβολταϊκού σας συστήματος για τη μέγιστη παραγωγή ενέργειας ώστε να γίνετε ο επόμενος ικανοποιημένος πελάτης της.
Περισσότερα....

Η 'ΤΕΧΝΗΜΩΝ' αναλαμβάνει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα να διεκπεραιώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να παραδοθεί το έργο με επιτυχία και σε σύντομο χρονικό διάστημα .
Περισσότερα....

Η τακτική συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη για την εκμετάλευση της ενέργειας στη μέγιστη απόδοση.
Περισσότερα....

Είναι δύσκολο σήμερα, παρά τις διευκολύνσεις των μέσων επικοινωνίας που διατίθενται, ο καταναλωτής να ενημερώνεται για τις εξελίξεις όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο εξελίσεται συνεχώς!!
Περισσότερα....

"ΤΕΧΝΗΜΩΝ"

Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα
Ενεργειακά Έργα
Ενεργειακές Υπηρεσίες

Επικοινωνία

Μακεδονομάχων 15 - Σέρρες