Έργα φωτοβολταϊκών συστημάτων

Η 'ΤΕΧΝΗΜΩΝ'  έχοντας στο ενεργητικό της μία πληθώρα επιτυχημένων εγκαταστάσεων σε φωτοβολταϊκά συστήματα σε όλη την Ελλάδα και συνεργαζόμενοι με έμπειρους τεχνικούς καθώς και με αξιόλουγους συνεργάτες μπορεί να σας εξασφαλίσει την αξιοποίηση του φωτοβολταϊκού σας συστήματος για τη μέγιστη παραγωγή ενέργειας ώστε να γίνετε ο επόμενος ικανοποιημένος πελάτης της.

                      

Παρακάτω θα δείτε ενδεικτικά έργα μας αυτόνομων και διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών με αναλυτικά στοιχεία των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και πληροφορίες-φωτογραφίες για τη διαδικασία δημιουργίας ενός φωτοβολταϊκού συστήματος.

Βαλτερό Σερρών 

Καλά Δέντρα Σερρών

Βαμβακιά Σερρών

Ηράκλεια Σερρών

Αμμουδιά Σερρών 

Τυρολόη Σερρών

Βιομηχανική Εγκατάσταση

Πάρκα με tracker

"ΤΕΧΝΗΜΩΝ"

Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα
Ενεργειακά Έργα
Ενεργειακές Υπηρεσίες

Επικοινωνία

Μακεδονομάχων 15 - Σέρρες