Μάθετε περισσότερα για τη συντήρηση φωτοβολταϊκών

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Προγράμματα ''Τεχνήμων''

Τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας δεν είναι τίποτε άλλο παρά συνδυασμοί των διαφόρων δυνατοτήτων που υπάρχουν για να πετύχει κανείς ένα επίπεδο εξοικονόμησης.
Στην ουσία πρόκειται για εφαρμογές μελετών εξοικονόμησης βάσει του νέου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), πάνω σε κάποιο ‘πρότυπο’ κατοικίας, το οποίο συχνά συναντάμε.
Περισσότερα...

Τεχνήμων MIN

Το ποσοστό εκφράζει την εξοικονόμηση που θα πετύχετε με την εφαρμογή στο σπίτι σας του προγράμματος αυτού!
  
Ποιο αναλυτικά, αυτό το πρόγραμμα εξοικονόμησης περιλαμβάνει....

Περισσότερα...

Τεχνήμων OPT

Το ποσοστό εκφράζει την εξοικονόμηση που θα πετύχετε με την εφαρμογή στο σπίτι σας του προγράμματος αυτού!
  
Ποιο αναλυτικά, αυτό το πρόγραμμα εξοικονόμησης περιλαμβάνει...

Περισσότερα...

Τεχνήμων MAX

Μεγιστοποιείστε τις αποδόσεις σας!!
Με το πρόγραμμα αυτό η εξοικονόμηση μπορεί να ξεπεράσει το 80%!!!

Ποιο αναλυτικά, αυτό το πρόγραμμα εξοικονόμησης περιλαμβάνει...

Περισσότερα...