Μάθετε περισσότερα για τη συντήρηση φωτοβολταϊκών

Δραστηριότητες

Στην περιοχή του Νομού Καβάλας η Τεχνήμων εκπροσωπείται από τον Πλασάτη Κωνσταντίνο, Μηχανολόγος Μηχανικός.
Αναλαμβάνει τόσο την μελέτη, την εγκατάσταση αλλά και την συντήρηση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές αλλά και επαγγελματικές στέγες, δηλαδή ολοκληρωμένη εγκατάσταση με το 'κλειδί στο χέρι'.
Οι δραστηριότητες του επεκτείνονται και στους Ανελκυστήρες, όπου αναλαμβάνει τόσο την εγκατάσταση αλλά και την συντήρηση τους.
Τέλος, η Διαχείρηση των Κοινοχρήστων των οικοδομών εκπροσωπείται από τον Πλασάτη Κωνσταντίνο στο Νομό Καβάλας.
 

Επιστροφή