Μάθετε περισσότερα για τη συντήρηση φωτοβολταϊκών

Δίκτυο συνεργατών

 
print
Η Τεχνήμων -Ενεργειακά Έργα & Ενεργειακές Υπηρεσίες δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των συνεργατών της, προκειμένου να εξασφαλιστεί το συμφέρον των πελατών της.
Οι υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχονται είναι σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας και εξασφαλίζουν μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Τα έργα που παράγονται τελικά προσφέρουν άνεση στον χρήστη που χρησιμοποιεί και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται φέρουν όλα τα πιστοποιητικά και πληρούν τις προδιαγραφές του Κ.Εν.Α.Κ., ώστε να εξασφαλίζουν την ποιότητα του τελικού έργου.
Τα συνεργεία των τεχνικών μας διακρίνονται για την ποιότητα της εργασίας τους, την ταχύτητα εκτέλεσης του έργου, την ευγένειά τους και τον μεταξύ τους καλό συντονισμό. Δίνουμε έτσι στον πελάτη μας την δυνατότητα να κάνει χρήση υπηρεσίες ποιότητας συντονισμένα, μεθοδικά και κάτω από την αδιάκοπη επίβλεψη και την εγγύηση μας.
 
 
Οι Συνεργασίες μας είναι:

 


Επιστροφή