Μάθετε περισσότερα για τη συντήρηση φωτοβολταϊκών

Σαν … Editorial

 
print
1. Ιστορικό - Βιογραφικό
 
Η ‘ΤΕΧΝΗΜΩΝ’ ξεκίνησε το 1992 σαν μέλος ενός δικτύου παροχής τεχνικών υπηρεσιών με το σύνθημα ‘όλοι οι τεχνικοί σε ένα τηλέφωνο’! Στην λογική αυτή, της παροχής δηλαδή οργανωμένων τεχνικών υπηρεσιών, ανέπτυξε και καινοτόμες υπηρεσίες συντήρησης και διαχείρισης κτηρίων που εφαρμόζει ακόμη σε ειδικό τμήμα της.
 
Από το 1995, ξεκινήσαμε την ανάπτυξή μας ως τεχνική εταιρεία κατασκευών και ανακαινίσεων με το κλειδί στο χέρι, αναλαμβάνοντας πλήρη δέσμευση για τήρηση προϋπολογισμού, χρονοδιαγράμματος και ποιότητας.
 
Το 2004 συμμετείχαμε στην διείσδυση της τηλεθέρμανσης στην πόλη των Σερρών αντλώντας σημαντικές εμπειρίες σε θέματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίες μας οδήγησαν στη συνεργασία με την Δανέζικη Πολυεθνική εταιρεία Brunata. Με το σύστημα της Brunata στην κατανομή της θέρμανσης μετατρέψαμε την κεντρική θέρμανση εκατοντάδων πολυκατοικιών σε αυτόνομη, ώστε τα κτήρια να μειώσουν τις δαπάνες θέρμανσης και να εξορθολογήσουν την χρήση της.
 
Το 2008 δημιουργούμε τεχνικό γραφείο ανελκυστήρων, δραστηριότητα η οποία οδηγεί σε καινούριες τεχνικές εμπειρίες αυτή τη φορά σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα. Η βάση στην οποία αναπτύσσονται τόσο οι υπηρεσίες αυτονομίας θέρμανσης όσο και οι συντηρήσεις ανελκυστήρων, είναι οι υπηρεσίες διαχείρισης πολυκατοικιών.
 
Το 2009 η ‘ΤΕΧΝΗΜΩΝ’ εισέρχεται στην αγορά του οικιακού φωτοβολταικού συστήματος, έως 10 kw, ενεργοποιώντας από τότε περισσότερα από 300 συστήματα στέγης και δώματος. Σύντομα όμως αναλαμβάνει μεγαλύτερα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υλοποιώντας μεγαλύτερες επενδύσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
 
Το 2011 η εταιρεία μας επενδύει στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας μέσα από την ενεργειακή εργολαβία ή ανακαίνιση, στα πρότυπα ανάλογων ευρωπαϊκών εταιρειών (ESCOs, Energy Service Companies). Οι ενεργειακές εργασίες πραγματοποιούνται στη βάση πλήρους ενεργειακής και τεχνικοοικονομικής μελέτης, ώστε να πιστοποιείται το ενεργειακό αποτέλεσμα με το σχετικό ενεργειακό πιστοποιητικό αλλά και από το μέγιστο οικονομικό αντιστάθμισμα. Όλα αυτά βέβαια χωρίς να αγνοείται η αισθητική!
Από αυτή τη χρονιά η ‘ΤΕΧΝΗΜΩΝ’ υλοποιεί συμβάσεις συντήρησης μικρών και μεγάλων φωτοβολταικών εγκαταστάσεων, αναλαμβάνοντας όλες εκείνες τις υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την ιδανική τους λειτουργία. Συσφίξεις και Καθαρισμό Πινάκων, Πλύσιμο Φωτοβολταϊκών Γεννητριών, Διαχείριση Βλάστησης, Διαχείριση της Επικοινωνίας και του Συστήματος Συναγερμού και Καταγραφικού της Εγκατάστασης. Επιπλέον, με την χρήση ειδικού διαγνωστικού εξοπλισμού, ελέγχεται η παραγωγική διαδικασία, μετριέται η απόδοση και γίνεται ο έλεγχος των εγγυήσεων του φωτοβολταικού εξοπλισμού.
 
Ήδη στην ‘Τεχνήμων’ ετοιμάζουμε την διείσδυσή μας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το αιολικό δυναμικό μίας περιοχής αλλά και με υβριδικές εφαρμογές, ξεκινώντας αρχικά με τις ανεμογεννήτριες ισχύος έως 50 Kw. Επιπλέον περιμένουμε την εξαγγελία ενός ειδικού προγράμματος για μικρές, οικιακές ανεμογεννήτριες έως 10 Kw.
 
Τέλος, την στρατηγική ανάπτυξής μας ολοκληρώνει η συστηματική προσπάθεια επέκτασης του δικτύου μας. Πιστεύουμε ότι εντός του 2012 το δίκτυό μας θα έχει ήδη εξαπλωθεί στους περισσότερους νομούς της Βόρειας Ελλάδας.
 
Τους παραπάνω στόχους υλοποιεί μία ομάδα από 35 στελέχη. Μηχανικοί πολλών ειδικοτήτων, εργοδηγοί, οικονομολόγοι και νομικοί, στην πλειοψηφία τους απόφοιτοι Πολυτεχνείου και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ελληνικών και Ευρωπαϊκών. Ο ‘Τεχνήμων’ διαθέτει ήδη τρεις franchisee στους νομούς της Λάρισας, της Καβάλας και της δυτικής Μακεδονίας. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρίας ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ.
 
2.    Όραμα (Vision Statement)
 
«Να δώσει την ευκαιρία ιδιαίτερα στους οικιακούς καταναλωτές να αξιοποιήσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αλλά και τα κίνητρα για εξοικονόμηση, ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους ανταποδοτικά! Μάλιστα, το όποιο ρίσκο και την όποια έλλειψη ειδικής γνώσεως και χρόνου για τη διαχείριση της όποιας ανάγκης τους στην σύγχρονη αγορά της ενέργειας, να την αναλαμβάνει η ‘ΤΕΧΝΗΜΩΝ’».
 

3.    Σκοπός (Mission Statement)
 
«Να δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων τεχνικών εταιρειών με το σύστημα του franchiseπου θα  αποτελείται από εταιρείες – franchisees παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO, EnergyServiceCompanies) οι οποίες με συνείδηση τόσο τεχνικής εταιρείας όσο και εταιρείας   παροχής υπηρεσιών, θα απευθύνονται κυρίως στον οικιακό τομέα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και για την Εξοικονόμησης Ενέργειας».
 
4.    Στόχος (Goals)
 
«Να χτίσουμε σύντομα το δίκτυο αυτό, μέσω του οποίου θα διανέμονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που ήδη είναι σχεδιασμένα και διατίθενται αλλά και όσα θα αναπτυχθούν. Οι καταναλωτές θα απολαμβάνουν υπηρεσίες και έργα υψηλής ποιότητας σε τίμιες τιμές και θα ανταποδίδουν με την πιστότητά τους (loyalty) στο BRANDNAME που θα δημιουργούμε σταδιακά. Με αυτόν τον τρόπο τόσο η κερδοφορία όλου του δικτύου μας όσο και η διαχρονική μας επιτυχία στην αγορά θα εξασφαλισθούν σε υψηλό επίπεδο».

Επιστροφή