Μάθετε περισσότερα για τη συντήρηση φωτοβολταϊκών

Προγράμματα συντήρησης φωτοβολταϊκών στέγης Τεχνήμων

 
print
 Τα προγράμματα συντήρησης στέγης Τεχνήμων είναι ειδικά σχεδιασμένα για να υποστηρίξουν και να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών μας με σκοπό την:
  • Εξασφάλιση της καλήςκαι αδιάλειπτης λειτουργίας του έργου.
  • Εξασφάλιση της αξιοπιστίας του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης για όλα τα χρόνια της λειτουργίας του Φ/Β πάρκου.
  • Μεγιστοποίηση της παραγωγής με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της εγκατάστασης
Η τεχνογνωσία του προσωπικού, όσο και η τεχνική επάρκεια σε όργανα μέτρησης και επιτήρησης, καθώς και εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού έχει δώσει την δυνατότητα στην Τεχνήμων να σχεδιάσει και να υποστηρίξει ειδικευμένες υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης φωτοβολταïκών εγκαταστάσεων οιασδήποτε ισχύος.
Αυτές οι υπηρεσίες σχεδιάστηκαν ώστε να είναι πλήρως ανταποδοτικές σε οικονομικό και λειτουργικό επίπεδο, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη παραγωγή και την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης.

Οι Υπηρεσίες Συντήρησης περιλαμβάνουν

α. Έλεγχος μηχανικών κατασκευών, καλωδιώσεων και ηλεκτρολογικών πινάκων, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής και ποιοτική λειτουργία τους.         
β. Πλύσιμο πάνελς. Εκτελείται καθαρισμός της επιφάνειας των ηλιακών συλλεκτών με χρήση αποσκληρηνμένου νερού και ειδικό εξοπλισμό, ο οποίος δεν φθείρει την επιφάνεια και την παραγωγική ικανότητα.
γ. Θερμοφωτογράφηση. Σκοπός της θερμοφωτογράφησης είναι ο έλεγχος του εξοπλισμού παραγωγής σε σχέση με τις εγγυήσεις των προμηθευτών και η επίβλεψη και τεκμηρίωση της κατάστασης και της λειτουργικότητας των υλικών, για τυχόν διεκδίκηση και εξασφάλιση εγγυήσεων.
δ. Ετήσια αναφορά κατάστασης μονάδας, με πίνακα συμβάντων και ενεργειών αποκατάστασης προβλημάτων, επιβλέψεων κλπ., καθώς και ειδικές αναφορές μετρητικών οργάνων, θερμογράφησης κλπ..
ε. Μεταβάσεις της εταιρείας στην εγκατάσταση του ΠΕΛΑΤΗ σε περίπτωση βλάβης. Άμεση και Αποτελεσματική αποκατάσταση βλαβών, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα του πάρκου
στ. Διαχείριση εγγυήσεων εξοπλισμού
ζ. Συνεχής επιτήρηση της εγκατάστασης, για άμεση διαπίστωση βλαβών

 
 
 
Η αύξηση της θερμοκρασίας στις κυψέλες, που απεικονίζεται με πιο έντονα χρώματα, υποδηλώνει χαμένη παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος, η οποία μετατρέπεται σε θερμότητα


 
 
Η καφέ γραμμή απεικονίζει την παραγωγή που θα έπρεπε να έχουν τα πλαίσια, ενώ η μπλε και η πορτοκαλί την πραγματική παραγωγή που έχουν, λόγω των καμένων κυψελών.
 

Η μπλε γραμμή απεικονίζει την παραγωγή που θα έπρεπε να έχουν τα πλαίσια, ενώ η ροζ και η πράσινη την πραγματική παραγωγή που έχουν, λόγω των καμένων κυψελών και διόδων.
 

Επιστροφή